What our customers say

About Smartsuns products
Dennis

Jag arbetar utomhus hela somrarna och brukar alltid bränna mig. I somras började jag använda UV-klistermärken och det blev lättare att märka hur stark solen var. Vissa dagar ändrade den färg redan efter en halvtimme!

Else-Marie
Pensionerad ekonomiassistent

Jag fick tips om Smartsun av en väninna innan jag åkte till Spanien förra året. Jag har alltid haft lätt för att bränna mig så jag var lite orolig för den starka solen. Med klistermärkena kunde jag hålla koll på hur mycket strålning jag fått och jag lyckades hålla mig från att bli bränd.

Rikard
Trebarnspappa

Jag är jättenöjd med produkterna från Smartsun! De levererades snabbt och var enkla att använda. Barnen tyckte de var roliga att använda och kunde själva hålla koll på när färgen ändrades från gult till rosa.

Tommy
Reseledare

Jag köper alltid med mig ett paket UV-klistermärken när jag ska resa utomlands till något soligt land. Sedan jag började med det har jag inte bränt mig en enda gång. Jag tycker annars att det kan vara svårt att veta när jag fått för mycket sol förrän det är för sent.

Cecilia
Nöjd kund

Det har blivit mycket enklare att njuta av solen med Smartsuns UV-armband. Jag kan slappna av och håller enkelt koll på när barnen behöver smörjas in eller när vi behöver gå in i skuggan. Det känns tryggt!

Cecilia
Happy customer

It has become much easier to enjoy the sun with Smartsun’s UV wristband. I can relax and keep an eye on when the kids need more sunscreen or when we need to get into the shade. It feels safe!

Tommy
Tour guide

I always buy a package of UV stickers with me when I travel abroad to a sunny country. Since I started with that I have not got burned by the sun once. It was hard to know when I get too much sun before it’s too late before.

Rikard
Father of three

I’m very pleased with the products from Smartsun! They were delivered quickly and were easy to use. The children thought they were fun to use and could keep track of when the color was changed from yellow to pink.

Else-Marie

I got tips on Smartsun by a friend before I went to Spain last year. I have always had easy to burn so I was a little worried about the strong sun. With the stickers I could keep track of how much radiation I received and I managed to keep myself from burning.

Dennis
Road worker

I work outdoors all summer and usually get sunburned. This summer I started using UV stickers and it became easier to notice how strong the sun was. Some days it changed color already after half an hour!